World Rank (Jan-07-2022)
10,197
Market Value (Jan-07-2022)
0.867 Billion USD
World Rank (Sep-01-2021)
10,474
Market Cap (Sep-01-2021)
0.858 Billion USD
World Rank (Jan-01-2021)
8,416
Market Value (Jan-01-2021)
0.892 Billion USD
World Rank (Jan-2020)
7,026
Market Value (Jan 1st 2020)
1.155 Billion USD
Annual Revenue in USD
144 Million USD
Annual Results for Year Ending
Dec-2020
Annual Net Income in USD
-32 Million USD
Headquarters Country
World Sub Region

Share it on Social Media