Meiji Holdings

Meiji Holdings

World Rank (Jul-30-2023)
2389
Market Cap (Jul-30-2023)
6.46 Billion USD
World Rank (Dec-25-2022)
1,998
Market Cap (Dec-25-2022)
7.20 Billion USD
World Rank (Jan-07-2022)
2,069
Market Cap (Jan-07-2022)
8.86 Billion USD
World Rank (Jan-01-2021)
1,662
Market Cap (Jan-01-2021)
10.13 Billion USD
Company Rank in Country in 2023
Rank in Japan in 2023 is 172
Company Rank in Country in 2022
Rank in Japan in 2022 is 144
World Region
World Subregion
Employee Count
17,290
Employee Count as of Date
As on 2022
Headquarters Country
Annual Revenue in USD
7,393 Million USD
Annual Net Income in USD
638 Million USD
Annual Results for Period Ending
Mar-2022 ending year
Total Assets in USD
8,154 Million USD
Total Liabilities in USD
2,951 Million USD
Total Equity in USD
5,203 Million USD
Balance Sheet for Period Ending
Mar-2022 ending year