Hong Kong

Hong Kong Top Companies by Market Cap as on November 7th 2019

Hong Kong Top Companies by Market Cap as on November 7th 2019. Hong Kong Biggest Companies with headquarters in Hong Kong. Hong Kong Largest Companies as on November 2019
Rank in Nation: 1
World Rank (Nov-2019): 67
Market Cap (Nov-07-2019): 129.50 Billion USD
World Rank (July-2019): 66
Market Cap (July 1st 2019): 130.51 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 2
World Rank (Nov-2019): 291
Market Cap (Nov-07-2019): 45.36 Billion USD
World Rank (July-2019): 235
Market Cap (July 1st 2019): 49.30 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Business Sector:
Rank in Nation: 3
World Rank (Nov-2019): 326
Market Cap (Nov-07-2019): 42.25 Billion USD
World Rank (July-2019): 255
Market Cap (July 1st 2019): 47.35 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 4
World Rank (Nov-2019): 333
Market Cap (Nov-07-2019): 41.65 Billion USD
World Rank (July-2019): 278
Market Cap (July 1st 2019): 44.68 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Business Sector:
Rank in Nation: 5
World Rank (Nov-2019): 342
Market Cap (Nov-07-2019): 41.00 Billion USD
World Rank (July-2019): 339
Market Cap (July 1st 2019): 38.14 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 6
World Rank (Nov-2019): 376
Market Cap (Nov-07-2019): 38.76 Billion USD
World Rank (July-2019): 304
Market Cap (July 1st 2019): 41.72 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 7
World Rank (Nov-2019): 379
Market Cap (Nov-07-2019): 38.60 Billion USD
World Rank (July-2019): 325
Market Cap (July 1st 2019): 39.51 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 8
World Rank (Nov-2019): 386
Market Cap (Nov-07-2019): 37.67 Billion USD
World Rank (July-2019): 352
Market Cap (July 1st 2019): 37.50 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Rank in Nation: 9
World Rank (Nov-2019): 403
Market Cap (Nov-07-2019): 36.06 Billion USD
World Rank (July-2019): 309
Market Cap (July 1st 2019): 41.22 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Business Sector:
Rank in Nation: 10
World Rank (Nov-2019): 436
Market Cap (Nov-07-2019): 33.30 Billion USD
World Rank (July-2019): 355
Market Cap (July 1st 2019): 37.12 Billion USD
Head Quarters: Hong Kong
Displaying 1 - 10 of 67

Hong Kong Top Companies by Market Cap as on 2019, Hong Kong Biggest Companies by Market Cap.

Metatag Title
Hong Kong Top Companies by Market Cap as on 2019
Metatag Description
Hong Kong Top Companies by Market Cap as on 2019, Hong Kong Largest Companies in 2019, Hong Kong Biggest Companies by Market Cap.