World Rank (Jan-07-2022)
9,168
Market Value (Jan-07-2022)
1.053 Billion USD
World Rank (Sep-01-2021)
9,635
Market Cap (Sep-01-2021)
1.001 Billion USD
World Rank (Jan-01-2021)
8,686
Market Value (Jan-01-2021)
0.841 Billion USD
World Rank (Jan-2020)
6,970
Market Value (Jan 1st 2020)
1.171 Billion USD
Annual Revenue in USD
134 Million USD
Annual Results for Year Ending
Jun-2020
Annual Net Income in USD
-72 Million USD
Headquarters Country
World Sub Region

Share it on Social Media